LIEU

Eglise Saint Thomas, Strasbourg

5, rue Martin Luther
67000  Strasbourg
France
03 88 32 43 10
03 88 32 42 38