Agenda

  1. ( ensemble )
  2. ( direction musicale )

  Yang Xiaozhong Qingcheng Stream
  Yang Xiaozhong Spring Night’s Rain
  Yang Xiaozhong River pulsation
  Yang Xiaozhong The song of mother river
  Yang Xiaozhong Life and growth in nature
  Yang Xiaozhong Morning Mist
  Yang Xiaozhong The Grapes Are Ripe
  Xianwei Jiang A Trip to Gusu
  Xianwei Jiang The King Doffs His Armor
  Xianwei Jiang Dunhuang